O nás

Historie společnosti

Historie firmy se datuje až do 30.let minulého století, kdy pan Václav Ottis, děd současného majitele, sňatkem s paní Annou Presslovou založil rodinnou řeznicko-uzenářskou firmu "Ottis" s vlastní porážkou, bourárnou, uzenářskou výrobnou a samozřejmě prodejnou. Živnost si udržovala vysoký kredit mezi širokou konkurencí tehdejších řezníků ve městě a rozšiřovala své aktivity až do roku 1949, kdy byla rodinná živnost znárodněna.

Obnova firmy

Obnovení firmy mohlo naplno nastat po celospolečenských změnách po roce 1989, kdy byla nemovitost sic v katastrofálním stavu navrácena synovi po zakladateli firmy panu Jiřímu Ottisovi st.. ale po drobné a nezbytné rekonstrukci mohla tak být dnem 1.3.1991 opět oprášena sláva rodinné firmy. Pan Jiří Ottis st. mohl ve svých podnikatelských začátcích hlavně čerpat ze svých celoživotních zkušeností řeznicko-uzenářského oboru, kterému se věnoval od vyučení od roku 1961 ve firmě Zpč.průmysl masný (ZŘUD). Začátky obnovené firmy, ale nebyly nikterak jednoduché, ale perspektiva byla nadějná. Nejen proto, že se mu podařilo udržet a následně rozšiřovat klientelu spokojených zákazníků, ale i proto, že se mohl aktivně zapojit do budování dobrého jména firmy i zástupce další generace - Jiří Ottis ml.. Postupně se ukázalo, že podnikatelský záměr a zvláště jeho úroveň realizace byla zvolena velmi prestižně. Trvalé a pravidelné investice na obnovu zařízení , nejnovějších technologií a stavebních úprav nesly své ovoce v každémobdobí, čímž si firma vydobila a získala svou velmi prestižní pozici v tomto regionu.

Současnost a vize

Rok 2009 je pro společnost velmi významný. Firma Řeznictví Jiří Ottis ml. radikálně modernizuje svoji masnou výrobu a stěhuje se do nových prostor s využitím nejmodernějších technologií. I nadále dodává na trh vysoce kvalitní vlastní výrobky, vyráběné hlavně podle tradičních rodinných receptur v návaznosti na důsledné dodržování provozního řádu a systému HACCP. Mezi priority firmy patří vysoká jakost všech nabízených produktů, dosažena zejména pečlivým výběrem dodavatelů. Jak již bylo řečeno, společnost dává přednost prověřeným domácím producentům a dodavatelům suroviny.

Fotogalerie